Danışma Kurulu

Ana SayfaDanışma Kurulu

CANAN BALKIR

Prof. Dr. Canan Balkır doktora derecesini 1978 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden aldı. Balkır, 2004 yılına bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi, AB Çalışmaları Bölümü başkanlığı görevini yürütmektedir. Balkır ayrıca Dokuz Eylül Üniveresitesi Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi kordinatörülüğü ve Avrupa Ekonomik Entegrasyonu alanında kürsü başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. ABD’de Fulbright, İngiltere’de ise British Council akademisyeni ve araştırma görevlisi olarak çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. Avrupa, ABD ve Kuzey Kıbrıs’ta ders vermiştir. 1987 ile 1991 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı danışmanlığı yapan Prof. Balkır, ayrıca özel sektör ve Ticaret Odaları için danışmanlık görevleri de almıştır. Balkır Avrupa Toplulukları Çalışmaları için Türk Üniversiteleri Birliği (TUNAECS) üyesi, Güneydoğu Avrupa ECPR kalıcı üyesi ve de Avrupa Çalışmaları üzerine Ege Birliği (ACED) yönetim kurulu üyesidir. Prof. Balkır araştırma ilgi alanları arasında AB’nin Siyaset Ekonomisi,AB -Türkiye ilişkileri, göç ve yenilikçilik, uluslararası emeklilik göçü ve uluslararası ticaret bulunmaktadır.

AYŞE BUĞRA

Prof. Dr. Ayşe Buğra halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. 1981 yılında doktorasını McGill Üniversitesinden almıştır. Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu’nun kurucusudur. Halen Sosyal Politika Forumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Devlet-iş adamı ilişkileri, sosyal politika ve yoksulluk, Türkiye’nin sosyal politika tarihi, çalışma hayatı ve sendikalar, kadın istihdamı gibi konularda yayınlanmış birçok kitabı ve başta Constellations, Development and Change, Labor Studies Journal, Journal of European Social Policy, South Atlantic Quarterly, International Journal of Urban and Regional Research, International Journal of Middle East Studies, Middle Eastern Studies, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim dergileri olmak üzere makaleleri bulunmaktadır.

HOUCHANG E. CHEHABI

Prof. Dr. Houchang E. Chehabi siyaset bilimi alanında doktora derecesini Yale Üniversitesi’nden almıştır. Chenabi halihazırda Boston Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Tarih profesörüdür, daha önce Harvard, UCLA, St. Andrews ve Argentina de la Empresa üniversitelerinde de görev yapmıştır. Ana araştırma alanları İran’ın kültürel tarihi ve millet arası ilişkileridir. ‘Iranian Politics and Religious Modernism’ (1990) ve ‘Distant Relations: Iran and Lebanon in the Last 500 Years’ (2006) kitaplarının yazarı olan Chenabi’nin güncel makalelerinden bazıları “İran’da Yeme İçme Kültürünün Batılılaşması” (Yemek ve Kültür, no. 3 (2005): 84-103) ile “Türkiye ve İran’da Erkekler İçin Kıyafet Kanunları” (Touraj Atabaki ve Erik J. Zürcher’in, Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme: Atatürk ve Rıza Şah Dönemleri (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012), pp. 189-214)’dır.

ALİ ÇARKOĞLU

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu halen Koç Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörüdür. Doktorasını 1994 yılında New York Devlet Üniversitesi (Binghamton)’da tamamladı. Araştırma alanları; Türkiye’deki oy verme trendleri, kamu oyu ve siyasi parti-içi siyasetidir. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’nda 2000 – 2001 yılları arasında Araştırma Direktör’ü olarak görev yaptı. Çalışmaları ‘European Journal of Political Research’, ‘Electoral Studies’, ‘Turkish Studies’, ‘New Perspectives on Turkey’, ‘South European Society and Politics’, ‘Middle Eastern Studies’ ve ‘Political Studies’ gibi hakemli pek çok dergide yayınlanmıştır.

KATERINA DALACAOURA

Dr. Katerina Dalacoura, London School of Economics and Political Science (LSE) Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Daha önce University of Essex ve International Institute of Strategic Studies çalışan Dalacoura’nın araştırma alanları arasında Orta Doğu’da insan hakları, demokrasi ve demokrasinin desteklenmesi, siyasal İslam ve uluslararası ilişkilerde kültür ve din yer almaktadır. Makaleleri Review of International Studies, Millennium, International Affairs, Democratization ve International Studies Notes and International Relations gibi hakemli dergilerde yayınlanan Dr. Dalacoura bunun yanısıra pek çok editörlü kitap bölümü kaleme almıştır.

WILLIAM HALE

Profesör William Mathew Hale School of Oriental and African Studies’de (SOAS) fahri profesördür ve daha çnce de Türkiye siyaseti üzerine prfesör olarak görev yapmıştır. Öğrencilik günleridnen bu yana ilgilendiği Orta Doğu ve Türkiye siyaseti uzmanıdır. The Political and Economic Development of Modern Turkey (London, Croom Helm, l981, 1984: reprinted, Routledge, 2015): Turkish Politics and the Military (London, Routledge, 1994): Turkish Foreign Policy 1774-2000 (London, Frank Cass, 2000, 2nd edn . 2002) 3rd edn Turkish Foreign Policy since 1774 (Routledge, 2012): Turkey, the United States and Iraq (London, Saqi Books, London Middle East Institute, 2006) and Islamism, Democracy and Liberalism, The Case of the AKP (Ergun Özbudun ile birlikte, Routledge, 2011) kitaplarının yazarıdır. Bunun yanısıra Türkiye tarihi ve siyaseti üzerine pek çok makale ve kitap yazmıştır.

MEMET KILIÇ

Memet Kılıç Ankara Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Öğrenimi sırasında Heidelberg’deki Marx Planck Enstitüsü’nde akademik asistan olarak çalışmıştır. 2004 ile 2009 yılları arasında Heidelberg Belediye Meclisi üyeliği yapmıştır. Kılıç 2009 yılından bu yana Alman Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisi milletvekilliği yapmaktadır.

BILL KISSANE

Doçent Bill Kissane London School of Economics and Political Science (LSE)’de Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kissane’in İngiliz Dili ve Edebiyatı dalında lisans ve yüksek lisans dereceleri ile LSE’den Sosyoloji alanında yüksek lisans ve Siyaset Bilimi alanında ise doktora dereceleri bulunmaktadır. 1999’dan bu yana LSE’de tam zamanlı olarak çalışmakta olan Kissane, karşılaştırmalı Demokratikleşme ve İç Savaşlar üzerine ders vermektedir. Kissane hakemli yayınlarda yer alan pek çok makale yazmış ve beş kitaba yazarlık yapmıştır.

PAUL J. KUBICEK

Yrd. Doç. Dr. Paul J. Kubicek halen Oakland Üniversitesi’nde siyaset bilimi öğretim üyesidir. Kubicek bu üniversitede aynı zamanda Uluslararası Çalışmalar ve Din Çalışmaları bölümlerinin de başkanlığını yürütmektedir. Paul Kubicek lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi’nde 1989’da, yüksek lisans eğitmini Michigan Üniversitesi’nde 1992’de ve de doktora eğitimini 1995te yine Michigan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Oakland Üniversitesi Araştırma Bursu, American Councils for International Education Üst Düzey Araştırma Bursu ve Fulbright Bursu dahil olmak üzere pek çok ödül ve bursa layık görülen Kubicek’in çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

THOMAS DIEZ

Prof. Dr. Thomas Diez Tubingen Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi profesörüdür. 2005 ile 2008 yılları arası Birmingham Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Diez doktorasını Mannheim Üniversitesi’nden aldı. Kopenhag Barış Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve burada Barry Buzan ve Ole Waever ile çalıştı. Uluslararası İlişkiler teorisi, Avrupa entegrasyonu ve çatışma dönüşümü üzerine çalışmalar yapan Diez, Avrupa Birliği’nin normatif gücü üzerine yapılan çalışmalara katkılarıyla biliniyor.

MİNE EDER

Prof. Dr. Mine Eder halen Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde profesördür. Eder doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Virginia Üniversitesi’nden almıştır. Profesör Mine Eder başta Yale Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi olmak üzere çok sayıda üniversitede misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Eder, karşılaştırmalı siyasal iktisat, kalkınma, Türkiye siyaseti ve Avrupa Birliği alanlarında çok sayıda çalışmaya imza atmıştır.

JONATHAN FRYER

Jonathan Fryer Türkiye ve Orta Doğu üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış İngilz yazar, öğretim üyesi ve basın mensubudur. 15 kitabın yazarı olan Fryer, Oxford Üniversitesi mezunu olup 1993’ten bu yana SOAS’ta öğretim üyeliği yapmaktadır. BBC Radio 4’te görev alan Fryer aynı zamanda pek çok Arap ve Orta Doğu TV kanalında bölgedeki olayları değerlendirmektedir.Türkiye’deki son 2 genel seçimi gazeteci olarak taklip eden Fryer aynı zamanda Ankara ve İstanbul’daki önemli davaları PEN International adına takip etmiştir. Guardian gazetesi ve Turkish Review gibi yayın organlarında pek çok makalesi yayınlanmıştır.

JAMES K. GALBRAITH

Profesör James K. Galbraith Austin Texas Üniversitesi, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs’de İlişkileri Lloyd M. Bentsen Jr. Devlet ve İş Dünyası Kürsüsü görevini üstlenmektedir. En son kitabı, The End of Normal (Normal Olanın Sonu) Free Press tarafından 2014 Eylül ayında yayınlanmıştır. Daha önceki kitaplarından Inequality and Instability (Eşitsizlik ve İstikrarsızlık) 2012 yılında Oxford University Press tarafından yayınlandı ve bir sonraki kitabı What Everyone Needs to Know About Inequality de Oxford yayınları tarafından yayınlanacak. Profesör Galbraith, Harvard (A.B., 1974) ve Yale (Ekonomi Doktorası, 1981) Üniversitelerinden dereceler bulunduruyor. King’s College, Cambridge tarafından Marshall Bursu kazanmış ve kongrede Joint Economic Committee (Ortak Ekonomi Komitesi) yönetici müdürlüğü dahil çeşitli görevlerde hizmet etmiştir. Economists for Peace and Security (Barış ve Güvenlik için Ekonomistler) başkanlığını yürütmüş ve Levy Ekonomi Enstitüsü’nde kıdemli akademisyen olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Accademia Nazionale dei Lincei’ye seçilmiştir. 2012 yılında Association for Evolutionary Economics (Evrimsel Ekonomi İşbirliği) başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca, ekonomik düşüncenin sınırlarını geliştirdiği için 2014 Leontief Ödülü’nü kazananlardan biri olmuştur.

IOANNIS N. GRIGORIADIS

Yrd. Doç. Dr.Ioannis N. Grigoriadis halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Departmanı’nda öğretim görevlisi ve de Yunan Avrupa ve Dış Politikaları Vakfı’nda araştırma görevlisidir. Araştırma ilgi alanları arasında Avrupa, Orta Doğu ve enerji siyaseti, milliyetçilik ve demokratikleşme yer almaktadır. Lisans derecesini Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden alan Grigoriadis 2002 yılında yüksek lisans derecesini Columbia Üniversitesi’nden aldı. Grigoriadis doktora çalışmalarını ise 2005 yılında School of Oriental and African Studies (SOAS)’ta tamamladı. Columbia Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

HURİCİHAN İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Huricihan İslamoğlu halen Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat Tarihi alanında Emeritus Profesördür. Kendisi 2008 yılından itibaren California Berkeley Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Huri İslamoğlu 2013 yılında ise Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde Fernand Braudel Akademi Üyesi olarak görev yapacaktır. Ekonomik tarih alanında doktora derecesini Wisconsin Üniversitesi’nden almıştır. İslamoğlu karşılaştırmalı iktisat tarihi ve siyasal iktisat, hukuk tarihi, tarım tarihi, tarım ve küreselleşme, küresel hukuk ve yönetişim alanlarında yayınlar yapmış ve bu alanlarda dersler vermiştir.

ERSİN KALAYCIOĞLU

Profesör Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tam zamanlı Profesör olarak çalışmaktadır. Siyasi temsil ve katılım alanında uzmanlaşmıştır. Doktora derecesini 1977’de Iowa Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında tamamlamıştır. Lisans derecesini ise 1973’de İstanbul Üniversitesinden almıştır. Kalaycıoğlu, 1973’den 1984’e kadar İstanbul Üniversitesinde görev yapmıştır. Daha sonra, 1984’den 2002’ye kadar Boğaziçi Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 1997-2001 yılları arasında ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Sabancı Üniversitesinde çalışmadan önce, 2004-2007 arasında Işık Üniversitesi Rektörlüğünü üstlenmiştir. Pek çok araştırmada çalışmış ve bu araştırmaların sonuçlarını rapor, bilimsel bildiri, kitap ve bilimsel makaleler olarak yayımlamıştır. Yazdığı ve derlediği Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Türk Siyasal Hayatı (derleme), Çağdaş Siyasal Bilim (ders kitabı), Türkiye’de Siyaset (derleme) gibi Türkçe; Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s (derleme), Turkish Dynamics: A Bridge Across Troubled Lands, Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society , The Rising Tide of Conservatism in Turkey gibi İngilizce dilinde kitapları bulunmaktadır. Bunların yanında, Siyasi İlimler Türk Derneği (SITD), Bilim Akademisi ve İstanbul Politika Merkezinde (IPC) yönetim kurulu üyesi, Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) üyesi, Türk Demokrasi Vakfı (TDV) kurucu üyesi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) kurucu mütevelli heyeti üyesidir.

AYHAN KAYA

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Siyaset Profesörü ve Avrupa’nın Kültürlerarası Politikaları üzerine Jean Monnet Kürsüsü’dür. Profesör Kaya, Tükiye Avrupa Enstitüsü’nün direktörü ve Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde Aziz Nesin kürsüsü olarak, 2011 yılında da Malmö Üniversitesi’nde Willy Brandt Kürsüsü olarak çalışmış ve eğitim vermiştir. Çalışma alanları arasında Avrupa’daki kimlikler, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’daki Avrupalı Türkler, Türkiye’deki Çerkes diasporası ve de milletlerarası modern kimliklerin ortaya çıkışı ve dile getirilişi yer almaktadır. Doktora ve yüksek lisans çalışmalarını İngilitere’nin Warwick Üniversitesi’nde tamamlayan Kaya’nın bazı kitapları: “Europeanization and Tolerance in Turkey” (Londra: Palgrave, 2013); “Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization” (Londra: Palgrave, 2009); “Günümüz Türkiye’sinde İç Göçler. Geri Dönüş mü Entegrasyon mu?” (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın Evi, ortak yazar olarak), Belgian-Turks, Brussels: King Baudouin Foundation, 2008, Ferhat Kentel ile birlikte), Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the EU (Brussels: CEPS Publications, 2005, co-written with Ferhat Kentel ile birlikte); ve “Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas”, (İstanbul: Büke Yayınları, 2000)’dır. Bunların dışında göç, entegrasyon, vatandaşlık ve diasporalar üzerine pek çok kitabın editörlüğünü yapan Profesör Kaya, 2003’te Türk Sosyal Bilimler Derneği Ödülü’nü, 2005’te TÜBA-GEBİP ile Sedat Simavi Araştırma Ödüllerini ve de 2008’de Euroactiv Avrupa Ödülü’nü kazanmıştır.

DIMITRIS KERIDIS

Doç. Dr. Dimitris Keridis, halen Panteion Üniversitesi’nde Uluslararası Siyaset ve Avrupa Çalışmaları bölümünde kariyerini devam ettirmektedir. Yüksek lisans çalışmalarını 1994 ve de doktora çalışmalarını 1998 yılında Fletcher School of Law and Diplomacy’de tamamlamıştır. Keridis ayrıca Atina’daki Karamanlis Derneği’nde kıdemli araştırmacı ve de Selanik’te bir kamu politikası insiyatifi olan Navarino Network’te direktörlük yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları Balkan siyaseti, Avrupa güvenliği ve uluslararası ilişkiler, milliyetçilik ve demokrasi teorileridir. Ayrıca Atina’daki Kokkalis Vakfı ile Harvard Üniversitesi’ndeki Kokkalis Programı direktörlüklerini yürütmüştür (1997 – 2001). Yine Harvard Üniversitesi’nde 1998 ile 2001 yılları arasında Balkan çalışmaları üzerine ders veren Keridis, 1995’ten bu yana Dış Politika Analiz Enstitütüsü’nde (IFPA) araştırma görevlisi görevini sürdürmektedir.

ÇAĞLAR KEYDER

Prof. Dr. Çağlar Keyder halen Binghamton Üniversitesi, New York Sosyoloji Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1977 yılında doktorasını University of California, Berkeley’den almıştır. Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte Sosyal Politika Forumu’nun kurucusudur. Tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, sosyal politika, Osmanlı-Türkiye tarihi gibi alanlarda Türkçe, İngilizce birçok kitabı ve başta Journal of European Social Policy, International Journal of Urban and Regional Research, New Left Review, Review, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim dergileri olmak üzere makaleleri bulunmaktadır.

STEPHEN KINZER

Stephen Kinzer uluslararası İlişkiler alanında Boston Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesidir. Kinzer lisans derecesini 1973 yılında Boston Üniversitesi’nden almıştır. Stephen Kinzer beş kıtada, elliden fazla ülkede görev yapmış ödüllü bir gazetecidir. Kinzer, 20 yıldan fazla bir süre New York Times gazetesi için, dış ülke temsilcisi olarak çalışmıştır. 1983 ile 1989 yılları arasında Nikaragua’daki Times bürosunun şefliğini yürüttü. Bu dönemde Orta Amerika’daki ayaklanmayı rapor etti. 1990 ile 1996 yılları arasında New York Times’ın Bonn büro şefi olarak Almanya’da görev yaptı. Burada komünist dönem sonrası Avrupa’nın ortaya çıkışı ve eski Yugoslavya’daki savaşlarda gazetecilik görevlerinde bulundu. 1996’da Kinzer New York Times’ın yeni açılan İstanbul büro şefi olarak görevlendirildi. Burada dört yıl geçirdi ve Türkiye içinde ve çevre ülkelere seyahat etti. Bu görevinin ardından ‘Ay ve Yıldız: İki Dünya Arasındaki Türkiye (Crescent and Star: Turkey between two worlds)’ isimli kitabını yazdı. Kinzer, halen New York Book Review ve diğer bazı dergiler için makaleler yazmaktadır, ayrıca İngiltere’nin Guardian gazetesinde köşe yazıları yayınlanmaktadır.

SIR DAVID LOGAN

Sir David Logan 1997 ile 2001 yılları arasında Birleşik Krallık’ın Türkiye büyükelçisi olarak görev yapmıştır ayrıca 1965 ile 1969 yılları arasında da büyükelçilikte çalışmıştır. Diplomatlık kariyerinin büyük bölümünde doğu-batı ilişkileri ve savunma politikalarında uzmanlaşmıştır. Birleşik Krallık’ın Moskova, Washington Büyükelçilikleri’nde büyükelçi yardımcılığı görevini yürütmüştür. İngiliz Dış İşleri Bakanlığı’nda, bir dönem de İngiltere’nin Orta ve Doğu Avrupa işleri ile Savunma Politikası’ndan sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalışmıştır. 2002 ile 2007 yılları arasında ise Birmingham Universitesi’nin Güvenlik ve Diplomasi Çalışmaları Merkezi’nde Savunma Politikaları Direktörlüğü görevini yürütmüştür, aynı zamanda da bu üniversitede fahri profesörlük yapmıştır. Sir Logan, halihazırda Ankara’daki British Institute kurumunun kürsü başkanlığını yapmaktadır.

ANDREW MANGO

Dr. Andrew Mango doktora çalışmalarını 1955 yılında School of Oriental and African Studies (SOAS)’ta tamamladı. 1947, BBC Dış Hizmetler bölümünde çalışmaya başladı. 1959 ile 1972 yılları arasında ‘BBC Türkçe Yayınları’ sorumlusu olarak çalıştı. 1986’ta BBC’den emekli olduktan sonra modern Türkiye üzerine araştırmacı, yazar ve danışman olarak çalıştı. Türkiye Devlet Üstün Madalyası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Çanakkale Üniversitesi’nden fakir doktora ünvanları aldı.

ZİYA ÖNİŞ

Prof. Dr. Ziya Öniş Koç Üniversitesi’nde uluslararası politik ekonomi profesörü ve Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM) başkanıdır. Lisans ve lisansüstü eğitimlerini London School of Economics’te, doktora çalışmalarını ise Manchester Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Öniş’in son dönem çalışma alanları küreselleşmenin politik ekonomisi, krizler ve kriz sonrası dönüşümler, Türkiye’nin Avrupalılaşması ve demokratikleşmesi ve Türk dış politikasında yeni yönelimlerdir.

ŞEVKET PAMUK

Profesör Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesinde İktisat ve İktisat Tarihi profesörüdür. Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu ve modern Türkiye üzerine başlıca iktisat tarihçilerindendir. Yale Üniversitesinden mezun olduktan sonra Kaliforniya’da Berkeley Üniversitenden İktisat doktorasını almıştır. Kendisi, o zamandan beri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde Ankara, Pennsylvania, Villanova, Princeton, Ann Arbor Michigan ve Northwestern Üniversitelerinde eğitim vermiş ve 1994’den beri İktisat ve İktisat Tarihi Profesörü olarak Boğaziçi Üniversitesinde eğitim vermektedir. Profesör Pamuk ayrıca 2008 ve 2013 yılları arasında London School of Economics and Political Science (LSE)’de Çağdaş Türkiye Çalışmaları kürsülüğü yapmıştır. Şevket Pamuk, European Historical Economics Society başkanlığını yürütmüştür. International Economic History Association’da yürütme komitesi üyesi, Humanities of the European Science Foundation’da Daimi Kurulu üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. European Review of Economic History ve The Journal of Economic History gibi çeşitli akademik dergilerin editoryal kurulunda çalışmaktadır.

ROLAND ROBERTSON

Prof. Dr. Roland Robertson Pittsburgh Üniversitesi, Aberdeen Üniversitesi’nde Emeritus professor ve de Tsinghua Üniversitesi’nde konuk emeritus profesördür. Din, toplumsal ve kültürel katmanlaştırma üzerine pek çok makalesi ve kitap bölümleri yayınlanmıştır. Güncel çalışmaları, globallik ve küresellik, küresel ve kozmolojik çalışmalar arasındaki ilişki, musevi-karşıtlığı, sosyoloji ve medeniyet kavramı; dünya düzeni ve de milletlerin ve devletlerin değişen doğası üzerine yoğunlaşmıştır.

DANI RODRIK

Prof. Dr. Dani Rodrik Harward Üniversitesi John F. Kennedy Hükümet Çalışmaları Okulu’nda Rafiq Hariri uluslararası siyaset ekonomisi profesörüdür. Uluslararası ekonomi, ekonomik kalkınma ve siyaset ekonomisi alanlarında pek çok yayını bulunmaktadır. Prof. Rodrik, Princeton Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora derecereine sahiptir. Ayrıca Harvard Üniversitesi’nden A.B. derecesi almıştır. National Bureau of Economic Research, Centre for Economic Policy Research (Londra), Center for Global Development, ve Council on Foreign Relations kuruluşlarına üyedir.

ERIK JAN ZÜRCHER

Profesör Erik Jan Zürcher doktora derecesini 1984 yılında Leiden Üniversitesi’nden almıştır. Nijmegen ve Amsterdam Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış ve iki ayrı dönemde (1990-1999 arası kıdemli araştırma görevlisi ve 2008-2012 arası genel direktör olarak) International Institute of Social History’de görev almıştır. 1997’den bu yana Leiden Üniversitesi’nde Türkiye çalışmaları profesörü olarak görev alan Erik Jan Zürcher, 2008’den beri Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences üyesi ve 2013’ten bu yana da Stockholm Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak görev yapmaktadır. Profesör Zürcher çoğu 20. yüz yıl Türkiye’si üzerine onbir kitabın editörlüğünü ya da yazarlığını yapmıştır. Kendisinin kaleme aldığı Turkey A Modern History (Türkiye’nin Modern Tarihi) kitabı sekiz dile çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

MİNA TOKSÖZ

Dr. Mina Toksöz Gelişmekte Olan Piyasalar ve Risk Danışmanlığı yapmaktadır. Yatırın bankacılığı alanında 15 yıllık tecrübesi olan Toksöz son olarak, Standard Bank’ta Ülke Risk Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bunun öncesinde The Economist Group’a ait EUI’da Avrupa ve Ortadoğu üzerine, ayrıca da Ülke Risk Yöneticiliği görevinde çalışmıştır. Halen EUI Ülke Risk Birimi’nin Danışma Kurulu’nda bağımsız direktör olarak çalışmaktadır. Gelişmekte Olan Piyasalar üzerine pek çok yayını bulunan Toksöz, ekonomi alanında doktora derecesini Sussex Universitesi’nden, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’den, ve Altyapı üzerine Yönetici Programı diplomasını da Harvard Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Toksöz yakın zamanda Türkiye ve Orta Doğu üzerine Chatham House’da, İngiltere – Türkiye ilişkileri üzerine Avam Kamarası Dış Politika Komitesi’nde; Ülke Riski üzerine de Manchester İşletme Okulu’nda düzenli konuşmacı olarak görev almıştır.

ERİNÇ YELDAN

Prof. Dr. Erinç Yeldan doktora derecesini University of Minnesota’dan aldı. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’ne 1998 yılında katıldı. 1998 ile 2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını yürüttü. 1994-1995 yıllarında University of Minnesota’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra Washington’daki Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nde misafir araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2007-2008 yıllarında University of Massachusetts’te Fulbright akademisyeni olarak çalıştı. Prof. Yeldan, 2012 yılında Yaşar Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev çalışmaya başladı. Prof. Yeldan’ın yakın dönem çalışmaları kalkınma makroekonomisi ile deneysel, dinamik denklem modellemelerinin Türkiye ekonomis üzerine uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Prof. Yeldan, Yeni Delhi’deki Uluslararası Kalkınma Ekonomisi Araştırmacıları kuruluşunun yönetim kurulunda yer almaktadır. 1998 yılında TÜBA’nın ‘Genç Akademisyen Ödülü’ne layık görülmüştür. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Birliği tarafından En İyi 500 Ekonomist arasında gösterilmektedir.

ROBERT WADE

Prof. Dr. Robert Wade halen London School of Economics and Political Science (LSE)’de, 2001’den bu yana yürüttüğü siyaset ekonomisi profesörlüğü görevindedir. Profesör Wade, doktora derecesini Sussex Üniversitesi’nden 1971 yılında almıştır. Daha bir süre Dünya Bankası’nda tarım ve sulama politikaları ile ticaret politikaları üzerine ekonomist olarak çalışan Profesör Wade, zaman içerisinde Princeton Üniversitesi, MIT ve Brown Üniversitesi gibi Dünya’nın önde gelen üniversitelerinde misafir öğretim professor olarak görev yapmıştır. Profesör Wade, Financial Times Gazetesi’nin, Dünya’nın en etkili 50 ekonomistinin forumu olarak ifade edilen ‘Ekonomistler Forumu’nun kurucu üyesidir. Pek çok akademik dergide yayınlanan makalesi ve ödüllü kitapları bulunan Wade, ekonomi alanında Dünya’nın en fazla alıntılanan profesörlerindendir.

FİKRET ŞENSES

Prof. Dr. Fikret Şenses Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ekonomi profesörüdür. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) yaptı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de ve Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de misafir araştırmacı olarak bulundu.

İBRAHİM SİRKECİ

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci 2005 yılından bu yana Londra Regent’s Universitesi’nde Ulusötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü olarak çalışmaktadır. Sirkeci aynı zamanda Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan İbrahim Sirkeci, doktorasını 2002 yılında Sheffield Üniversitesi’nde Coğrafya bölümünde tamamladı. Regent’s Üniversitesi’ne katılmadan önce Bristol Üniversitesi, Vatandaşlık ve Etnisite Çalışmaları Merkezinde çalıştı. Araştırmaları Dünya Bankası, Avrupa Birliği, ve çeşitli kamu kurumları tarafından desteklenen Prof Sirkeci etnik çatışma, azınlıklar, göç, transnasyonal ilişkiler, işçi dövizleri, segmentasyon, segregasyon ve transnasyonal pazarlama konularında çalışmaktadır. Migration Letters, Transnational Marketing Journal ve ‘Kurdish Studies’ dergilerinin kurucu ve yönetici editörüdür.

NORMAN STONE

Prof. Dr. Norman Stone Bilkent Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi ve Rusça Merkezi direktörüdür. Lisans derecesini Cambridge Üniversitesi’nden alan Stone, Viyana ve Budapeşte’de araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Oxford Üniversitesi’nde modern tarih dersi veren Stone, bir dönem İngiltere eski başbakanı Margaret Thatcher’ın da danışmanlığını yapmıştır.

SIMON WALDMAN

Dr. Simon A. Waldman, King’s College London Orta Doğu Çalışmaları departmanında öğretim görevlisidir. Arap-İsrail çatışması, Orta Doğu barış süreci, uluslararası diplomasi, Orta Doğu’da devlet kurulumu süreçleri ve Türkiye tarihi ve siyaseti araştırma alanları arasında yer almaktadır. “Anglo-American Diplomacy and the Palestinian Refugee Problem, 1948-1951” isimli ilk kitabı Palgrave Macmillan tarafından yakında yayınlanacaktır. Dr. Waldman şu sıralar yakın zaman Türkiye siyaseti üzerine olan ve de Hurst tarafından yayınlanacak kitabı üzerinde çalışmaktadır.

spot_imgspot_img

Subscribe