Hakkımızda

Ana SayfaHakkımızda

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Analiz Türkiye) temel olarak günümüz Türkiye’sine odaklanan politika analizi ve araştırmalara adanmış bağımsız bir kurumdur. Kısa eleştiri yazıları, siyasi, ekonomik ve toplumsal analizler, röportajlar ve yorumlardan oluşan geniş bir yelpazeden yayın türlerini paylaşmayı amaçlar. Disiplinler arası eğilimleri takip etmeyi ve hem Türkiye’yi hem de küresel dünyayı farklı bakış açılarından incelemeyi hedefler. Medyadaki farklı perspektifleri homojenleştirme ve karmaşık siyasi ve toplumsal gerçeklikleri basite indirgeme eğilimine karşı, küresel bağlamı içinde Türkiye’nin bütünlüklü ve çok boyutlu bir kavrayışına hizmet edecek bir kuramsal ve siyasi çoğulculuğu öne çıkarır.

Kendi içine kapalı akademik çalışmanın sınırlarının ötesine geçen Analiz Türkiyekuramsal olarak temellendirilmiş, ampirik olarak sınanmış araştırma araçlarını kullanarak Türkiye toplumunun ve siyasi yapısının keşfedilmemiş yönlerini incelemeyi ya da zaten bilinen yönlerine farklı açılardan ışık tutmayı önermektedir. Kurumun hiçbir siyasi parti, düşünce kuruluşu, ideolojik bir hareket ya da Sivili Toplum Kuruluşu (STK) ile organik bağı yoktur. Kurumun web sitesine gönderilecek yazılar, editörler kurulu tarafından argümantasyon ve kanıta dayalı olarak değerlendirilir. Ancak düşünce özgürlüğü ilkesi gereği yazarın bakış açısına herhangi bir müdahale bulunulamaz. Yayınlanan yazılarla ilgili bütün sorumluluk yazarlara aittir. Yazılar referans gösterilmeden basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz.

spot_imgspot_img

Subscribe