Bizim İçin Yazın

Ana SayfaBizim İçin Yazın

Research Turkey için Yazın

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Research Turkey) Akademik Makale, Röportaj Transkripti, Görüş Yazısı, Politika Analizi ve Araştırma/Atelye Çalışma Metinleri gibi çalışmalarını Research Turkey’de yayınlatarak katkı sağlamak isteyen herkese çağrı yapmaktadır. Research Turkey uluslararası hakemli bir yayındır. Gönderilen tüm yazılar hakemlere gönderilerek görüş alınmakta ve yayınlanmadan önce profesyonel bir editoryal süreçten geçirilmektedir. Yazarlara yazdıkları metinlerle ilgili en az iki hakem raporu iletilmekte ve çalışmaları hakkında geri bildirim ve destekte bulunulmaktadır. ‘Kabul’, ‘değişikle tekrar gönderme’ ya da ‘red’ kararları ile işleyen hakem süreci ve editoryal kontrol ile profesyonel bir kadro tarafından yönetilen yayın sürecine yazıları ile katılmak isteyen farklı disiplinlerden herkesin çalışmaları dikkate alınacaktır.

Research Turkey’de geniş bir okuyucu kitlesine hitap edebilmeleri için tüm yazarları açık ve anlaşılır bir dille yazmaya teşvik etmekteyiz. Teorik kavramlarınızı açıklamak ve kanıtlarla desteklediğiniz argümanlarınızı geliştirmek adına kullanacağınız yazı türünü belirlemek için lütfen aşağıdaki açıklamaları referans alınız. Research Turkey olarak, günümüz Türkiye siyaset, ekonomi ve toplumsal gelişmelerine yönelik, nefret söylemi içermeyen, cinsiyet, ırk, renk ve buna benzer ayrımcılıklar gözetmeyen tüm çalışmaları desteklemekteyiz. Eğer bir makale polemiğe açıksa, yazarlar verimli ve üretken bir tartışma için cevap vermeye teşvik edilmektedir.

Göndereceğiniz yazılar günümüz Türkiye’si ve küresel dünyadaki politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri konu alabilir. Her ne kadar önceliğimiz Türkiye ve Türkiye siyaseti üzerine olsa da; diğer ülkelere ya da dış politika, ekonomi ve politika, toplum ve kültür üzerine küresel perspektifleri içeren genel yorum ya da inceleme yazıları ile kompozisyonları da desteklemekteyiz. Yayınlarınızla birlikte lütfen kısa bir özgeçmişinizi de göndermeyi unutmayınız. Tercihinize göre yazınızı Türkçe, İngilizce ya da her iki dilde birden bize iletebilirsiniz.

Research Turkey’de yayınlayabileceğiniz yazı türleri şu şekildedir:

  • Akademik Makale:

Akademik makaleler Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi’nin yayınladığı en özenli yazılardır. Akademik makaleler açık bir şekilde belirtilen araştırma sorusunu titiz bir yöntemsel yaklaşım ve akademik araştırma ile sistematik olarak test ederek derin bir sorgulama sistemi ile açıklamalıdır. Akademik makalelerin, temel bir soru çerçevesinde önceki akademik çalışmaları eleştirerek ya da literatürdeki bir tartışmayı benimseyerek entellektüel anlamda literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Research Turkey’de akademik makaleler 3.000 ile 12.000 kelime arasındadır.

  • Röportaj Transkripti:

Röportaj Transkripti, röportajı yapılan kişinin uzmanlık alanı ya da kendine güvenebileceği bir konuda ya da herhangi bir konu üzerinde röportajı yapan kişi ile röportajı yapılan kimse arasındaki tartışmanın yazılı kaydıdır. Röportajı yapan kişi belirli bir sorgulama metoduna ya da konusuna yoğunlaşarak okuyucularımıza olayların içyüzünü sunmalıdır. Research Turkey’de röportaj transkriptinin önceden belirlenmiş bir uzunluğu olmamakla birlikte yayın için hazırlanacak önceden belirlenmiş formata uygun bir transkript olması beklenmektedir. Bu formatla ilgili bilgi almak için lütfen bize danışınız.

  • Görüş Yazısı:

Görüş yazıları yazarın okuyucuya belirli bir konu ya da ana fikri kendi özel görüşü ile sunmak istediği yazı biçimidir. Görüş yazıları genellikle yazarın kendi fikirlerini belirttiği kısa yazılardır. Analiz Türkiye’de görüş yazıları 600 ile 2.000 kelime arasındadır.

  • Politika Analizi:

Politika analizleri günümüz siyasetinde yer alan bir konuyu hedef alan ya da mevcut politikaların eleştirildiği yazılardır. İyi bir siyaset yazısının mevcut politikaya açık bir şekilde alternatif politika sunması ve yeterli derecede veriyi barındırması ya da hedef alınan kişilerin (örn: karar alma mercilerinin) ilgili politika önerisine yönelik bir karar vermesi adına gerekli araştırmaları yapması beklenmektedir. Research Turkey’de siyaset yazıları 2.000 ile 6.000 kelime arasındadır.

  • Araştırma/Atelye Çalışması Metni:

Araştırma metinleri yarı akademik yazılar olup, daha ileri bir tarihte tam anlamıyla akademik bir çalışmaya dönüştürülmeyi amaçlayan yazılardır. Araştırma metinleri giriş niteliğinde bir hipotez, belirli bir konu üzerine ampirik bir muamma ve/veya teorik bir tartışma sunmalı ve açık bir argüman ve içeriksel çerçevede tartışmalıdır. Araştırma metinlerinin amacı yazarların projelerini şekillendirmede yardımcı olacak eleştirel geribildirim almaktır. Analiz Türkiye’de araştırma metinleri 3.000 ile 10.000 kelime arasındadır.

Metinler İçin Gerekli Yazı Düzenleme Koşulları

Yazı Tipi: Times New Roman, 12 punto (metin gövdesinde), 10 punto (dipnotlarda)

Başlık: Times New Roman, 16 punto, kalın, Ortalanmış, Kelimelerin Yalnızca İlk Harfleri Büyük

Ara Başlıklar: Times New Roman, 14 punto, kalın, ortalanmış, kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük. İkinci seviye numaralandırılmış/puntolanmış ara başlıklar içeriye girintilenmiş olabilir.

Kaynakça Başlığı: Times New Roman, 14 punto, kalın, ortalanmış, kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük. İkinci seviye numaralandırılmış/puntolanmış ara başlıklar içeriye girintilenmiş olabilir.

Paragraf Yapısı: Alıntılanan paragraflar haricinde girintisiz ve iki yana yaslı şekilde.

Dip-notlar: Yazının altında dip-notlar kısmında 10 font büyüklüğü ve Times New Roman yazı tipinde.

Kısa Özet: Yazınızın 50-300 kelime arasında uzunluğa sahip bir özetini de yazıyla birlikte göndermelisiniz.

Alıntılama Sistemi: Harvard Alıntılama – En yaygın yayın türleri için

Metin Gövdesinde Alıntılama

(Yazar 1 Soyadı ve Yazar2 Soyadı, Yayım Yılı: sayfa numaraları)

Örnek: (Polatçı ve Boyraz, 2010: 137-138)

Kaynakça Listesinde

Yazar 1 Soyadı, Yazar 1 Adının Baş Harfi. ve Yazar 2 Soyadı, Yazar 2 Adının Baş Harfi. (Yayım Yılı) Kitabın Adı, Yayım Yeri: Yayımcı.

Örnek:

McCarthy, P. ve Hatcher, C. (1996) Speaking persuasively: Making the most of your presentations, Sidney: Allen and Unwin.

Eğer yayınlanmak üzere değerlendirilmesini istediğiniz bir çalışmanız varsa, doğrudan editor@researchturkey.org adresine gönderebilirsiniz. Tüm yazarlar, Research Turkey’de değerlendirilmesini istedikleri yazılarının 500 kelimeden fazla olmayan bir özetini de yazılarıyla birlikte iletmelidir.

Sorularınız için editor@researchturkey.org ya da info@researchturkey.org adreslerine e-posta gönderebilirsiniz.

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Research  Turkey)

spot_imgspot_img

Subscribe