Editör’ün Çıkış Notu

Ana SayfaEditör’ün Çıkış Notu

Analiz Türkiye günümüz Türkiye’sine dair kavrayışımızı derinleştirmeye yönelik bilgi, analiz ve tartışmaları paylaşmayı amaçlayan, farklı alanlarda gerçekçi ve yaratıcı politika yapma araçları üzerine fikirler geliştiren bir forum işlevini üstleniyor. Kısa bilgi notları, yorumlar, röportajların yanı sıra medya, siyaset ve ekonomi üstüne uzun araştırma ve inceleme yazıları gibi farklı kategorilerdeki yayınlara açık bir web sitesi Analiz Türkiye. Ayrıca Türkiye’nin küresel dünya bağlamından kopartılamayacağı düşüncesiyle diğer ülkeler üzerine analiz ve yorum yapabilecek yazarları da web sitemize davet ediyoruz.

Web sitesini uluslararası üniversitelerde araştırma yapan bir akademisyenler, öğrenciler ve profesyoneller grubu olarak kurduk. Uzun süredir İngilizce güncel yayınlarda eksikliği hissedilen doğru bilgi ve derinlemesine incelikli analiz ihtiyacına yanıt vermek çıkış noktamız oldu. Sadece Türkiye’yle ilgilenen bir okuyucu kitlesinin merakını gidermek değil, aynı zamanda Türkiye’yle ilgili şu ana kadar ihmal edilmiş ve bakılmamış yeni ilgi ve merak alanları yaratmak da istiyoruz. Asıl adı İngilizce ‘Centre for Policy and Research on Turkey (Research Turkey)’ olarak kurulan merkezin Türkçe olarak da okuyucuya açılması ve ortak pek çok yazının her iki sitede yer almasını amaçladık. Birebir çeviri bir site olarak düşünmediğimiz için merkezi Türkiye’de de ‘Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (AnalizTürkiye) adı ve kısaltması ile kurarak amaçlarımız aynı olsa da yazarlara ve okuyucuya iki ayrı çerçeve sunmayı istedik.

Hedefimiz Türkiye’ye dair hâkim klişelere bir alternatif yaratmak. Bu alternatifi yaratırken basite indirgeyici analizlere panzehir görevi üstlenen disiplinler arası bir çerçeve kullanan yazarların eleştirel bakış açısını kullanmayı istiyoruz. Türkiye ekonomisi, siyaseti ve toplumunun farklı boyutları ve karmaşık süreçleriyle ilgili ilk elden bilgi ve güvenilir analize erişmek isteyenler için bir referans noktası olmayı umuyoruz. Günümüz Türkiye’sinin görünmez kalmış yönlerini orijinal analizlerle ortaya çıkarmak bu web sitesinde uzun dönemli olarak önümüze koyduğumuz bir başka hedef.

Aşırıya kaçan bir retorikle allanıp pullanmış bir eleştiri biçiminin kuramsal açıdan temellendirilmiş, argümanı kuvvetli ve ampirik açıdan sağlam siyasi, ekonomik ve toplumsal analizin yerini dolduramayacağına inanıyoruz. Önemli ve karmaşık olguları göz alıcı kavramlarla açıklamanın moda haline geldiği bir ortamda biz, zahmet ve çaba gerektiren yaratıcı düşünce ve sağlam kanıtlarla bakış açılarımızı geliştirmeden yana seçimizi yapıyoruz. Ayrıca sitede, hâkim perspektiflerin sınırlılıklarına meydan okuyacak cesur soruların formüle edilmesine ve çığır açıcı akademik çalışmaların önünün açılmasına imkân verecek bir alan açmak da istiyoruz.

Analiz Türkiye kuram ve pratiğin, araştırma ve stratejinin birbirinden ayrılamayacağına inanıyor. Belirli bir kuramsal ya da siyasi tavır almıyoruz, ama topladığımız veri, bilgi ve analizlerin kendisinin, toplum içerisinde uzun erimli pozitif değişimi ve özgürleşmeyi teşvik edecek çoğul manevra ve müdahale alanlarını beslemesini umut ediyoruz.

Genel Yayın Yönetmeni

Ümit Sönmez

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Analiz Türkiye)

5 Mart 2012

Analiz Türkiye için Yazın

Analiz Türkiye temel olarak günümüz Türkiye’sine odaklanan politika analizi ve araştırmalara adanmış bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Kısa eleştiri yazıları, siyasi, ekonomik ve toplumsal analizler, röportajlar ve yorumlardan oluşan geniş bir yelpazeden yayın türlerini paylaşmayı amaçlar. Disiplinler arası eğilimleri takip etmeyi ve hem Türkiye’yi hem de küresel dünyayı farklı bakış açılarından incelemeyi hedefler. Medyadaki farklı perspektifleri homojenleştirme ve karmaşık siyasi ve toplumsal gerçeklikleri basite indirgeme eğilimine karşı, küresel bağlamı içinde Türkiye’nin bütünlüklü ve çok boyutlu bir kavrayışına hizmet edecek bir kuramsal ve siyasi çoğulculuğu öne çıkarır.

Kendi içine kapalı akademik çalışmanın sınırlarının ötesine geçen Analiz Türkiye kuramsal olarak temellendirilmiş, ampirik olarak sınanmış araştırma araçlarını kullanarak Türkiye toplumunun ve siyasi yapısının keşfedilmemiş yönlerini incelemeyi ya da zaten bilinen yönlerine farklı açılardan ışık tutmayı önermektedir. Kurumun hiçbir siyasi parti, düşünce kuruluşu, ideolojik bir hareket ya da Sivili Toplum Kuruluşu (STK) ile organik bağı yoktur. Kurumun web sitesine gönderilecek yazılar, editörler kurulu tarafından argümantasyon ve kanıta dayalı olarak değerlendirilir. Ancak düşünce özgürlüğü ilkesi gereği yazarın bakış açısına herhangi bir müdahale bulunulamaz. Yayınlanan yazılarla ilgili bütün sorumluluk yazarlara aittir. Yazılar referans gösterilmeden basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz.

Sitede yayınlanması için makale göndermek isterseniz, doğrudan şu e-posta adresine yazınızı iletebilirsiniz: [email protected]

Yazı gönderme ile ilgili sorularınız için [email protected] veya [email protected] e-posta adreslerini kullanabilirsiniz.

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Analiz Türkiye)

spot_imgspot_img

Subscribe