Katkıda Bulunan Yazarlar

Ana SayfaKatkıda Bulunan Yazarlar

MEMET KILIÇ

Memet Kılıç Ankara Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Öğrenimi sırasında Heidelberg’deki Marx Planck Enstitüsü’nde akademik asistan olarak çalışmıştır. 2004 ile 2009 yılları arasında Heidelberg Belediye Meclisi üyeliği yapmıştır. Kılıç 2009 yılından bu yana Alman Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisi milletvekilliği yapmaktadır.

MİNA TOKSÖZ

Dr. Mina Toksöz Gelişmekte Olan Piyasalar ve Risk Danışmanlığı yapmaktadır. Yatırın bankacılığı alanında 15 yıllık tecrübesi olan Toksöz son olarak, Standard Bank’ta Ülke Risk Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bunun öncesinde The Economist Group’a ait EUI’da Avrupa ve Ortadoğu üzerine, ayrıca da Ülke Risk Yöneticiliği görevinde çalışmıştır. Halen EUI Ülke Risk Birimi’nin Danışma Kurulu’nda bağımsız direktör olarak çalışmaktadır. Gelişmekte Olan Piyasalar üzerine pek çok yayını bulunan Toksöz, ekonomi alanında doktora derecesini Sussex Universitesi’nden, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’den, ve Altyapı üzerine Yönetici Programı diplomasını da Harvard Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Toksöz yakın zamanda Türkiye ve Orta Doğu üzerine Chatham House’da, İngiltere – Türkiye ilişkileri üzerine Avam Kamarası Dış Politika Komitesi’nde; Ülke Riski üzerine de Manchester İşletme Okulu’nda düzenli konuşmacı olarak görev almıştır.

ERİNÇ YELDAN

Prof. Dr. Erinç Yeldan doktora derecesini University of Minnesota’dan aldı. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’ne 1998 yılında katıldı. 1998 ile 2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını yürüttü. 1994-1995 yıllarında University of Minnesota’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra Washington’daki Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nde misafir araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2007-2008 yıllarında University of Massachusetts’te Fulbright akademisyeni olarak çalıştı. Prof. Yeldan, 2012 yılında Yaşar Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev çalışmaya başladı. Prof. Yeldan’ın yakın dönem çalışmaları kalkınma makroekonomisi ile deneysel, dinamik denklem modellemelerinin Türkiye ekonomis üzerine uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Prof. Yeldan, Yeni Delhi’deki Uluslararası Kalkınma Ekonomisi Araştırmacıları kuruluşunun yönetim kurulunda yer almaktadır. 1998 yılında TÜBA’nın ‘Genç Akademisyen Ödülü’ne layık görülmüştür. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Birliği tarafından En İyi 500 Ekonomist arasında gösterilmektedir.

HATEM CABBARLI

Dr. Hatem Cabbarlı 27 Aralık 1969’da doğdu. Bakü Devlet Üniversitesi uluslararası ilişkiler fakültesinden 1997’de mezun oldu. 2001’de Ankara Üniversitesi SBF’de master, 2008’de Gazi Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi Başkanıdır.

ZERRİN DAĞCI

Zerrin Dağcı, TED Ankara Kolejinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (AÜSBF) Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamlayan Dağcı’nın “Ermeni Sorununa Türkiye’deki Siyasi Partilerin Bakışı 1999-2009” isimli master tezi bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi ve AÜSBF’de Diplomatik Yazışma Teknikleri ve Diplomatik İngilizce derslerini vermiştir. “Avrupa Birliği’ne Türkiye’deki Siyasi Partilerin Bakışı” isimli akademik kitabın editörlerinden birisidir. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) Avrupa Birliği konulu seminerler vermiştir. Halen ATAUM’da çalışmaktadır ve ders vermeye devam etmektedir.

HIFZI DEVECİ

Hıfzı Deveci Uludağ Üniversitesi İİBF’den Lisans, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden (TODAİE) Yüksek Lisans derecesi aldı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığında müfettişlik, başmüfettişlik, müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001- 2007 arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 2007 yılının son aylarında kendi isteğiyle bu görevinden emekliye ayrıldı. Halen Serbest Danışman, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda önemli kitapların yazarı olan Hıfzı Deveci’nin son kitabı 2012 yılında yayınlanmıştır: “Bir Avuç Hayat Tozu-Bir Tutam Devlet Gölgesi.

ŞAKİR DİNÇŞAHİN

.Yrd. Doç. Dr. Şakir Dinçşahin Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmekte olup, Siyasi Düşünce, Türk Politikası ve Araştırma Metodolojisi derslerini vermektedir. Profesör Dr. Feroz Ahmad’in danışmanlığı altında doktora tezini Türk siyasi düşüncesi üzerine yazmıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Milliyetçilik, etnisite, entellektüel tarih üzerine yazdığı makaleler Nations and Nationalism, Government and Opposition, Communication Studies ve Bilgi ve Bellek dergilerinde yayınlanmıştır / yayınlanacaktır.

SEDAT ERGİN

Sedat Ergin, 1957 İstanbul doğumlu gazeteci, yazar. Ankara Üniversitesi Siayasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Gazetecilik hayatına 1975 yılında başlamıştır. Cumhıriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda 13 yıl dışişleri ve parlamento muhabirliği yapmıştır. 2005 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın yönetmenliği görevine getirilmiştir ve 4,5 yıl bu görevi icra etmiştir. Milliyet gazetesindeki görevinin ardından Ankara Temsilciliği yaptığı Hürriyet gazetesinde günlük yazılar kaleme almaya devam etmektedir.

NEHAL ISMAIL

Nehal Ismail ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini 2008 ve 2012 yıllarında Kaire Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans tezi için yeşil kümelerin Mısır’ın turizm sektöründeki rekabet kabiliyetini artırmadaki rolü üzerine çalıştı. Halihazırda AECOM’daki Mısır Yerelleştirme İnsiyatifi’nde politika uzmanı olarak çalışan Ismail, 2008 – 2011 yılları arasında Mısır Ulusal Rekabet Konseyi’nde araştırma uzmanı görevini yürütmüştür.

AYKUT KİBRİTÇİOĞLU

Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu (doğ.1962, İstanbul), iktisat alanındaki lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (1985 ve 1988), doktora öğrenimini ise Almanya’daki Kiel (Christian Albrecht) Üniversitesi’nde (1994) tamamladı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde profesör olarak çalışıyor. Kendisine http://kibritcioglu.com/iktisat/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖZLEM ONARAN

Prof. Dr. Özlem Onaran Greenwich Üniversitesi’nde İşgücü ve Kalkınma Politikaları alanında öğretim üyesidir. Ekonomik dağıtım, istihdam, küreselleşme ve ekonomik kriz alanlarında kapsamlı araştırmaları bulunmaktadır. Kitaplarda ve Cambridge Journal of Economics, World Development, Environment and Planning A, Public Choice, Economic Inquiry, European Journal of Industrial Relations, International Review of Applied Economics, Structural Change and Economic Dynamics, Eastern European Economics, and Review of Political Economy gibi hakemli dergilerde yayınlanmış altmıştan fazla makalesi bulunmaktadır.

DOĞUŞ ŞİMŞEK

Dr. Doğus Şimşek İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletisim Sistemleri bölümünü bitirdi. University of London Goldsmiths College’de Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2012 yılında Londra’daki City Üniversitesi sosyoloji bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora süresince Londra’da yaşayan Türk ve Kürt göçmenlerle ilgili araştırma projelerinde çalışan Şimşek, diaspora, ulus aşırı göç ve kimlik konularında çalışmalarını sürdürüyor.

CÜNEYT ÜLSEVER

Dr. Cüneyt Ülsever, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını The Johns Hopkins Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler ve Colombia Üniversitesi’nde iktisat alanında tamamladı. 1978-1983 yıllarında Harvard Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Ekonomisi konusunda doktora yaptı. 1983-97 yıllarında çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulunan Ülsever, 1997 yılından beri yıllarında danışmanlık, yazarlık ve köşe yazarlığı yapmaktadır. Hürriyet Gazetesi, Daily News Gazetesi gibi önemli basın kuruluşlarda görev alan Ülsever’in ayrıca 17 yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Dr. Ülsever halen Yurt Gazetesi’nde köşe yazarlığı görevini sürdürmektedir.

ARİF AKTÜRK

Arif Aktürk, ODTÜ’den Makine Mühendisliği lisans ve City University-London’dan, Sistem Bilimleri’nden MBA Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans derecesini almıştır. Çeşitli enerji şirketlerine mühendis, yönetici, direktör, genel müdür olarak görev almıştır. Türkiye doğalgaz pazarında 23 yıllık tecrübesi vardır. Su anda bir doğalgaz şirketinin genel müdürlüğünü ve iki doğalgaz dağıtım şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. Bir sivil toplum örgütü olan PETFORM’un da yönetim kurulu üyesidir. Türk Dış Politikasının son 10 yılı isimli kitabin enerji bölümünü kaleme almıştır. Çeşitli dergi ve yayınlarda makaleleri yayınlanmaktadır.

SEVEN AĞIR

Dr. Seven Ağır Yale Üniversitesi Ekonomi Tarihi Programı’nda doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü kadrosuna katılmıştır. Orta Doğu’da ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi kurumların tarihsel gelişimi ile ilgilenmektedir. Ağır, Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları’nda doktora derecesini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nda Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır. Osmanlı ve İspanya iktisat tarihi üzerine akademik dergilerde yayınlanan makalelerine ek olarak, günümüz siyasal iktisat konularında çeşitli yayın organlarında yazmıştır.

spot_imgspot_img

Subscribe